• +38 (096) 124 59 36
  • ihor.shevchuk@shevchuk-lawyers.org.ua

Питання: чи можна здійснювати страхування ОСЦВА одночасно в двох страховиків? Якщо так, то чи можна вимагати здійснення страхових відшкодувань у повному обсязі від кожного з страховиків?Автор: Ігор Шевчук

Видання в якому опубліковано: "Ліга Закон"

Дата підготовки матеріалу: 2013-02-22

Питання: чи можна здійснювати страхування ОСЦВА одночасно в двох страховиків? Якщо так, то чи можна вимагати здійснення страхових відшкодувань у повному обсязі віж кожного з страховиків?

 

Відповідь:

Під страхуванням ОСЦВА слід розуміти укладання договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів між страховиком та страхувальником. Закон України № 85/96-ВР у загальному розумінні визначає договір страхування як письмову угоду між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.

Умовою нашого випадку є те, що страхувальник укладає декілька договорів страхування ОСЦВА у кількох страховиків, що діють незалежно один від одного.

Для початку слід зрозуміти, чи можна взагалі укладати декілька договорів ОСЦВА? Страхове законодавство не містить норм, які б обмежували страхувальника у кількості укладених договір даного типу. Укладання договору страхування є нічим іншим, ніж правочином. Відповідно до ст.203 ЦКУ зміст правочину не може суперечити ЦКУ, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам тощо. Якщо закон прямо не забороняє укладати декілька договорів страхування, то, на нашу думку, такий правочин не суперечить закону.

Відповідно до ст. 17.3 Закону 1961-IV при укладенні договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності страхувальник зобов’язаний повідомити страховика про всі діючі договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, укладені з іншими страховиками, а також, за вимогою страховика, надати інформацію про всі відомі обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику. Таким чином, аби укласти декілька договорів страхування, страхувальник зобов’язаний повідомити страховика про вже існуючі договори страхування ОСЦВА з іншими страховиками.

Не слід плутати нашу ситуацію зі співстрахуванням! Адже формулювання питання у форматі: «страхування ОСЦВА одночасно в двох страховиків» може призвести до деякої плутанини. Відповідно до ст.11 Закону № 85/96-ВР предмет договору страхування може бути застрахований за одним договором страхування та за згодою страхувальника кількома страховиками (співстрахування).

 

Умовою цього випадку є те, що страхувальник здійснює страхування своєї цивільно-правової відповідальності на підставі укладання одного полісу ОСЦВА у кількох страховиків.

 

Висновок: здійснювати страхування ОСЦВА у декількох страховиків можна. Єдиною вимогою до страхувальника є обов’язок повідомляти страховика про вже існуючі договори страхування ОСЦВА. 

 

Відкритим залишається питання, чи можна вимагати відшкодування збитків від усіх страховиків з якими укладено поліси ОСЦВА?

Потрібно розуміти, що декілька договорів ОСЦВА дозволяють страхувальнику лише право обирати того страховика, який здійснюватиме відшкодування. Даний висновок можна зробити з наступного. Відповідно до п.4 ст.26 Закону 85/96-ВР підставою для відмови страховика у здійсненні страхових виплат або страхового відшкодування є отримання страхувальником повного відшкодування збитків за майновим страхуванням від особи, винної у їх заподіянні. Дана норма стосується ситуацій, коли відшкодування завданих збитків здійснюється винуватцем ДТП за майновим страхуванням. Логічним висновком, який виплаває із трактування даної норми є те, що збитки(шкода) не можуть бути відшкодовані більше, ніж один раз, якщо первинне відшкодування здійснювалось у повному обсязі. Закон 85/96-ВР не містить аналогічної норми для відмови страховика у виплаті страховик відшкодувань за ОСЦВА на підставі того, що збитки вже відшкодовані іншим страховиком.

Лист Мін’юсту України від 30.01.2009 р. № Н-35267-18 дає роз’яснення про способи заповнення прогалин в процесі застосування законодавства, які отримали назву аналогії.

         У даному випадку нас цікавить лише аналогія закону, тобто рішення справи або окремого юридичного питання на основі правової норми, розрахованої на схожі випадки. Згадаємо трішечки теорії. При вирішенні справи по аналогії закону обов'язковим є дотримання таких умов:

-         аналогія допустима лише у випадку повної чи часткової відсутності правових норм;

-         суспільні відносини, до яких застосовується аналогія, повинні знаходитися у сфері правового регулювання;

-         повинна бути схожість між обставинами справи і наявною нормою за суттєвими юридичними ознаками;

-         пошук норми, що регулює аналогічний випадок, повинен здійснюватися спочатку в актах тієї ж галузі права, у випадку відсутності - в іншій галузі права і у законодавстві в цілому;

-         винесене у процесі використання аналогії правове рішення не повинно суперечити нормам закону, його меті;

-         обов'язково повинно бути мотивоване пояснення причин застосування рішення по аналогії до конкретного випадку.

Усі вищенаведені умови підходять до розглядуваної ситуації. Тим більше, що ми застосовуємо за аналогією норму які міститься у тому ж Законі № 85/96-ВР, а відповідно до п.6 ст.26 Закону 85/96-ВР перелік підстав для надання відмов у виплаті страхових відшкодувань не є вичерпним.

Звернення до кожного страховика у порядку черги за отриманням страхових відшкодувань за збитки, які вже відшкодовані першим страховиком без повідомлення факту відшкодування таких збитків іншим страховиком, та фактичне отримання страхових відшкодувань повторно – може кваліфікуватися як злочин за ст.190 ККУ.

На останок слід зазначити, що укладання декількох полісів ОСВЦА стосовно одного й того ж предмету – приклад дуже теоретичний і на практиці практично не зустрічається.

 

Висновок: у разі настання страхового випадку відшкодування здійснюватиме той страховик, до якого буде пред’явлена вимога щодо здійснення страхового відшкодування.

 

Нормативна база:

1.     ЦКУ

«Цивільний кодекс України» від 16.01.2003;

 2.     ККУ

«Кримінальний кодекс України» від 05.04.2001;

 3.     Закон України № 85/96-ВР

«Про страхування» від 07.03.1996;

 4.     Закон України № 1961-IV

«Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 01.07.2004.

 

Ігор Шевчук, юрист

 

Переглядів: 3364

Питання: чи можна здійснювати страхування ОСЦВА одночасно в двох страховиків? Якщо так, то чи можна вимагати здійснення страхових відшкодувань у повному обсязі від кожного з страховиків?


Маєте коментар? Напишіть мені!

Вас може зацікавити:
Оплата штрафів. Як, де і коли?

Оплата штрафів. Як, де і коли? Шевчук Ігор, юрист Нормативна база: 1.     КУпАП Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 807...
Питання: які обставини можуть впливати на суму страхових відшкодувань за полісом ОСЦВА?

    Відповідь: існує ряд факторів, що можуть впливати на фактичну суму отриманого страхового відшкодування у порівнянні з калькуляцією отриманих збитків. Зупинимось детальн...
Запитання: що є предметом договору майнового страхування: майно, чи майновий інтерес?

  Відповідь : дане запитання є досить актуальним з огляду на те, що у досить свіжій судовий практиці сталася деяка плутанина. У справі ВССУ №6-8481св13 [1] від 26.06.2013 ...
...