• +38 (096) 124 59 36
  • ihor.shevchuk@shevchuk-lawyers.org.ua

Перевірка платників ЄСВ. Що до чого?Автор: Ігор Шевчук

Видання в якому опубліковано: "Україна Бізнес Ревю"

Дата підготовки матеріалу: 2013-03-19

Перевірка платників ЄСВ. Що до чого?

 

Ігор Шевчук, юрист

Нормативна база:

 

  1. 1.     Закон України

«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010  № 2464-VI в редакції від 08.07.2011

 

  1. 2.     Постанова Кабінету Міністрів України

«Про затвердження Порядку проведення Пенсійним фондом України та його територіальними органами планових та позапланових перевірок платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 09.03.2011 р. № 233

 

  1. 3.     Лист Пенсійного фонду України

«Про перевірку документів» від 31.01.2012 р. № 2153/03-20

 

Сьогодні говоримо про перевірку платників єдиного соціального внеску (далі - ЄСВ). Мета цієї статті полягає у максимальному наближені читача до загального розуміння підстав та процедури проведення перевірок платників ЄСВ.

 

Перевіряючий орган, або на кого чекати?

Розпочати необхідно із з’ясування питання, хто саме відповідно до норм чинного законодавства має здійснювати перевірки платників ЄСВ.

Відповідно до ст. 12 Закону України № 2464-VI завданнями Пенсійного фонду (далі - ПФУ) є забезпечення збору ЄСВ, ведення обліку надходжень від його сплати та здійснення контролю за його сплатою. Другою частиною даної норми встановлено, що ПФУ також здійснює контроль за додержанням законодавства про збір та ведення обліку ЄСВ, правильністю нарахування, обчислення, повнотою і своєчасністю сплати. Таким чином із наведеної норми ми бачимо, що право перевіряти платників ЄСВ має саме ПФУ.

 

Що цікавить ПФУ, або що саме перевірятимуть?

У своєму Листі № 2153/03-20 ПФУ нагадує, що на підприємствах, в установах і організаціях, а також у фізичних осіб – підприємців перевірці підлягають бухгалтерські книги, звіти, кошториси та інших документи про нарахування, обчислення та сплату ЄСВ, достовірності відомостей, поданих до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. ПФУ акцентує увагу й на тому, що в його компетенції право отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості (зокрема, письмові) з питань, що виникають під час такої перевірки.

Оскільки ПФУ здійснює перевірку одноособово, то з метою забезпечення збору внесків в повному обсязі та упередження можливого ухилення платників від сплати страхових внесків та єдиного внеску перевірці підлягають документи за весь період з моменту проведення попередньої перевірки платника.

 

Види перевірок.

Тут усе у класичному вигляді. Відповідно до Порядку проведення ПФУ перевірок платників ЄСВ, що затверджений відповідною Постановою Кабінету Міністрів України № 233 (далі - Порядок) передбачено, як планові так і позапланові перевірки.

 

Кого? Де? Коли?

Періодичність проведення планових перевірок визначається з урахуванням ступеня ризику від провадження господарської діяльності суб'єктами господарювання.

Відповідно до вищезгаданого Порядку планова перевірка передбачається у квартальному плані, який затверджується до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому, відповідним органом ПФУ. Алгоритм перевірок платників формується з урахуванням ступенів ризику від впровадження господарської діяльності. Таким чином існує три ступені ризику – високий, середній та незначний. Планові перевірки платників єдиного внеску з високим ступенем ризику проводяться не частіше ніж один раз на рік, із середнім - не частіше ніж один раз на два роки, з незначним - не частіше ніж один раз на п'ять років.

Відповідно до того ж Порядку до платників ЄСВ з високим ступенем ризику належать суб'єкти господарювання, що:

-         використовують працю найманих осіб без нарахування ЄСВ;

-         не подають органам ПФУ передбачені законодавством звіти і відомості;

-         систематично порушують установлені строки сплати ЄСВ;

-         не нараховують та не ЄСВ (за інформацією підрозділів податкової міліції, інших органів державної влади або третіх осіб);

У свою чергу до платників єдиного внеску із середнім ступенем ризику належать суб'єкти господарювання, що:

-         здійснюють нарахування ЄСВ у розмірі, меншому мінімального страхового внеску в розрахунку на одного працівника;

-         порушують установлені строки подання органам ПФУ передбачених законодавством звітів і відомостей;

-         порушують установлені строки сплати ЄСВ;

-         допускають помилки, неузгодженість у звітах і відомостях, які подаються органам ПФУ.

До платників єдиного внеску з незначним ступенем ризику належать суб'єкти господарювання, що не мають вищенаведених ознак, які притаманні першим двом категоріям.

Що до місця перевірки, то Порядком передбачено, що, як планові, так і позапланові перевірки проводяться органами ПФУ за місцезнаходженням платника єдиного внеску, або у приміщенні відповідного органу ПФУ якщо у платника ЄСВ відсутнє приміщення.

 

Як дізнатись, що підприємство включили до графіку планових перевірок?

Порядком встановлено, що про планову перевірку платник єдиного внеску інформується не пізніше ніж за десять днів до дня її проведення письмовим повідомленням.

Дане повідомлення надсилається за рахунок коштів відповідного органу ПФУ платнику ЄСВ рекомендованим листом чи телефонограмою або вручається особисто під розписку керівнику чи уповноваженій особі платника ЄСВ і має містити наступні відомості:

-         дату початку та закінчення проведення перевірки;

-         найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, діяльність якої перевіряється;

-         найменування органу ПФУ.

 

         Позапланові перевірки, або як, коли та за що?

Позаплановою перевіркою вважається та перевірка, яка не запланована органами ПФУ у квартальному плані. Позапланові перевірки проводяться органами ПФУ без попереднього повідомлення платника ЄСВ за наявності підстав, що передбачені Порядком, а саме:

-         подання платником єдиного внеску письмової заяви про проведення перевірки за його бажанням відповідному органові ПФУ;

-         виявлення та підтвердження недостовірності інформації, зазначеної у поданих платником ЄСВ у документах обов'язкової звітності;

-         звернення фізичних та юридичних осіб про порушення платником ЄСВ вимог законодавства з питань, що належать до компетенції органів ПФУ. У такому разі проводиться позапланова перевірка тільки за наявності згоди ПФУ;

-         неподання в установлений строк платником ЄСВ звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню такої звітності.

Строк проведення позапланової перевірки не повинен перевищувати десяти робочих днів, а для платників ЄСВ - суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів. Порядок встановлює, що строк проведення перевірок не може бути продовженим, це стосується як планових, так і позапланових перевірок.

 

Переглядів: 6325

Перевірка платників ЄСВ. Що до чого?


Маєте коментар? Напишіть мені!

Вас може зацікавити:
Процедура оскарження постанови ДАІ

Процедура оскарження постанови ДАІ Ігор Шевчук, юрист Нормативна база: 1.     КУПаП Кодекс України про адміністративні правопорушення № 8073-X від ...
Як виглядає процедура безоплатного отримання транспортних засобів особами, життєдіяльність яких обмежена?

Розпочати відповідь на поставлене запитання необхідно із його розподілу на дві частини: хто має право на отримання транспортного засобу та як його отримати?      &nbs...
...