• +38 (096) 124 59 36
  • ihor.shevchuk@shevchuk-lawyers.org.ua

Запитання: автомобіль юридичної особи потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Який порядок дій необхідно здійснити, аби не порушити процедуру оформлення документів для здійснення страхового відшкодування? Як повідомити страховика про пригоду? Як скласти заяву про страхове відшкодування?Автор: Ігор ШЕВЧУК, юрист

Видання в якому опубліковано: Журнал "ЗЛДП"

Дата підготовки матеріалу: 2014-04-22

Відповідь: насправді, процедура оформлення та подання документів до страхової компанії юридичною особою мало відрізняється від тієї, яку проходять фізичні особи. Відмінність лиш у тому, що всі дії від імені юридичної особи вчиняються уповноваженим на те представником. Аби було зрозуміліше, ми розберемо порядок дій поступово.

 

Дія перша. Водій транспортного засобу юридичної особи, причетного до дорожньо-транспортної пригоди, повідомляє страховика про ДТП

Відповідно до пункту 33.4 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів» від 01.07.2004 № 1961-IV (далі — Закон № 1961) у разі настання 
дорожньо-транспортної пригоди (далі — ДТП) водій транспортного засобу, причетний до такої ДТП, зобов’язаний 
невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів з дня настання ДТП, письмово надати страховику, з яким укладено
 договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності:
1)  повідомлення про ДТП встановленого Моторним (транспортним) страховим бюро України (МТСБУ) зразка 
(далі — повідомлення про ДТП);

2)  відомості про місцезнаходження свого транспортного засобу та пошкодженого майна, контактний телефон та свою

адресу.

Якщо винуватець не застрахований або звільнений від такого обов’язку згідно з підпунктом 13.1 статті 13 Закону

№ 1961,

є інвалідом І групи або учасником бойових дій, потрібно повідомити МТСБУ, оскільки відшкодування збитків від ДТП,

винуватцями якої є ці особи, проводить МТСБУ у порядку, визначеному Законом № 1961. Якщо у вказаний строк цього

зробити не вдалося, потрібно надати документальне підтвердження причин затримки (наприклад, довідку про тимчасову

непрацездатність, відмітку про відрядження та інше).

 

Дія друга. Страховик розслідує ДТП

Повідомлення про ДТП є підставою для виникнення у страховика обов’язку щодо розслідування по факту, у тому числі
 здійснення запитів щодо отримання відомостей, необхідних для своєчасного здійснення страхового відшкодування. 
Таке розслідування страховик зобов’язаний розпочати не пізніше, ніж за два дні з моменту отримання від 
страхувальника
 повідомлення про ДТП (п. 34.1 Закону № 1961).
На підставі письмового запиту страховика або МТСБУ:
-          відповідний підрозділ МВС України зобов’язаний надати йому довідку про ДТП, форма та порядок видачі якої 
встановлюється Міністерством внутрішніх справ України;
-          заклад охорони здоров’я — довідку про тимчасову втрату працездатності (лікування), форма та порядок
 видачі
 якої встановлюється Міністерством охорони здоров’я України, відомості про діагноз, лікування та прогноз хвороби 
потерпілого, висновки судово-медичної експертизи, а також іншу інформацію, необхідну для вирішення питання
 щодо 
здійснення страхового відшкодування або регламентної виплати;
-          медико-соціальна експертна комісія — документи, що підтверджують ступінь втрати професійної чи загальної
 працездатності потерпілого;
-          суди та правоохоронні органи — копії наявних документів щодо обставин скоєння дорожньо-транспортної 
пригоди, розміру заподіяної та відшкодованої шкоди.
Зазначені в цьому пункті документи надаються безоплатно.
Строк надання такої інформації (довідок та інших документів) органами державної влади (у тому числі судовими та
 правоохоронними) та органами місцевого самоврядування, медичними закладами, а також іншими юридичними
 особами не може перевищувати 30 днів з дня надходження запиту страховика (МТСБУ).
 

Дія третя. Страховик визначає причини ДТП і розмір збитків

Відповідно до пункту 34.2 Закону № 1961 протягом 10-ти робочих днів з дня отримання повідомлення про ДТП 
страховик зобов’язаний направити свого представника (працівника, аварійного комісара або експерта) на місце 
настання страхового випадку та/або до місцезнаходження пошкодженого майна для визначення:
-     причин настання страхового випадку;
-     розміру збитків.

 

Дія четверта. Потерпіла особа, що є власником авто подає заяву про страхове відшкодування

Відповідно до пункту 35.1 Закону № 1961 потерпілий протягом 30-ти робочих днів з моменту подання повідомлення

про ДТП має подати страховику винуватця ДТП заяву про страхове відшкодування. У цій заяві має міститися:

а) найменування страховика, якому подається заява, або МТСБУ;

б) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) заявника, його місце проживання (фактичне та місце реєстрації)

або місцезнаходження;

в) зміст майнової вимоги заявника щодо відшкодування заподіяної шкоди та відомості (за наявності), що її

підтверджують;

г) інформація про вже здійснені взаєморозрахунки осіб, відповідальність яких застрахована, або інших осіб,

відповідальних за заподіяну шкоду, та потерпілих;

ґ) підпис заявника та дата подання заяви.

До заяви додаються:

а) паспорт громадянина, а в разі його відсутності інший документ, яким відповідно до законодавства України може

посвідчуватися особа заявника, якщо заявником є фізична особа;

б) документ, що посвідчує право заявника на отримання страхового відшкодування (довіреність, договір оренди,

свідоцтво про право на спадщину), у разі якщо заявник не є потерпілим або його законним представником;

в) довідка про присвоєння одержувачу коштів ідентифікаційного номера платника податку (за умови його

присвоєння),

якщо заявником є фізична особа;

г) документ, що підтверджує право власності на пошкоджене майно на день скоєння ДТП, — у разі вимоги 
заявника 
про відшкодування шкоди, заподіяної майну;
ґ) свідоцтво про смерть потерпілого — у разі вимоги заявника про відшкодування шкоди, пов’язаної із смертю 
потерпілого;
д) документи, що підтверджують витрати на поховання потерпілого, — у разі вимоги заявника про відшкодування
 витрат 
на поховання потерпілого;
е) документи, що підтверджують перебування на утриманні потерпілого, його доходи за попередній (до настання
 дорожньо-транспортної пригоди) календарний рік, розміри пенсій, надані утриманцям внаслідок втрати 
годувальника, — у разі вимоги заявника про відшкодування шкоди у зв’язку із смертю годувальника;
є) відомості про банківські реквізити заявника (за наявності).
Документи, зазначені у підпунктах «а» – «ґ» цього пункту, надаються для огляду та зняття копії або в копіях, 
засвідчених 
заявником. Страховик та МТСБУ мають право вимагати для огляду оригінали зазначених документів. Решта 
документів
 надаються в оригіналі або належним чином оформленій копії. Належно оформленою копією документа є копія, 
посвідчена
 органом, установою чи організацією, що його видала, або нотаріально посвідчена або посвідчена особою, якій 
подається
 заява про страхове відшкодування. 
Зверніть увагу, що на даному етапі відсутнє рішення суду що визнання винної особи у спричиненні ДТП. Тому потерпілою
 особою,
 як правило, вважається та особа, щодо якої не було складно протокол про адміністративне правопорушення. Але й інша
 особа,
 яка за на думку працівників ДАІ є винною у ДТП, не позбавляється права вважати себе потерпілою. Тому автор радить
 подавати 
заяву про страхове відшкодування у будь-якому випадку, аби не пропустити строки її (заяви) подання. В подальшому суд
 встановить,
 хто саме є винним у спричиненні ДТП, а строки будуть збереженні. 
 
Дія пята. Судовий розгляд.
               Суд розглядає складений працівниками ДАІ адміністративний матеріал та встановлює факт наявності, 
або відсутності
 вини особи, на яку складений протокол про вчинення адміністративного правопорушення за вчинення порушень 
Правил 
дорожнього руху.

 

Дія шоста. Страховик приймає рішення про страхове відшкодування
Страховик приймає вмотивоване рішення про виплату страхового відшкодування — у разі:
1)  визнання майнових вимог заявника;
2)  на підставі рішення суду, у разі якщо спір про здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати)
 розглядався в судовому порядку.

Відповідно до статті 36.2 Закону № 1961 страховик протягом 15 днів з дня узгодження ним розміру страхового

відшкодування з особою, яка має право на отримання відшкодування, за наявності документів, зазначених у

статті 35 цього Закону, повідомлення про ДТП, але не пізніш як через 90 днів з дня отримання заяви про страхове

відшкодування зобов’язана прийняти рішення про здійснення страхового відшкодування та виплатити його.

Рішення про відмову у здійсненні страхового відшкодування (регламентної виплати) приймається у разі 
невизнання
 майнових вимог заявника. Рішення страховика про відмову повідомляється страхувальнику у письмовій формі з
 обґрунтуванням причин відмови.
 
Дія сьома. Страховик виплачує страхове відшкодування (за умови прийняття рішення про виплату)
Виплата страхового відшкодування здійснюється готівковим розрахунком або безготівковим перерахуванням
 коштів.

 

Дія восьма. Оскарження рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування (за умови прийняття

рішення про відмову у виплаті)

Рішення страховика про здійснення або відмову у здійсненні страхового відшкодування може бути оскаржено
 страхувальником чи особою, яка має право на відшкодування, у судовому порядку (п. 36.7 ст. 36 Закону
 № 1961). 

Відповідно до Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України «Про деякі питання застосування судами

законодавства при вирішенні спорів про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки»

від 01.03.2013 № 4 відшкодування шкоди власником транспортного засобу або винуватцем ДТП можливе виключно

за умови, якщо потерпіла особа зверталася до страховика та:

  • страховик не відшкодував спричинену шкоду;
  • розмір шкоди не покривається розміром страховки.

Незважаючи на відповідне роз’яснення, існують деякі способи вирішення відповідної проблеми. Перед тим як

звернутися із позовом до винуватця ДТП потерпілому варто звернутися до страховика із

заявою про погодження розміру та отримання відшкодування

Переглядів: 5000

Запитання: автомобіль юридичної особи потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Який порядок дій необхідно здійснити, аби не порушити процедуру оформлення документів для здійснення страхового відшкодування? Як повідомити страховика про пригоду? Як скласти заяву про страхове відшкодування?


Маєте коментар? Напишіть мені!

Вас може зацікавити:
Держконтроль за автомобільними вантажоперевезеннями.

Нормативна база: Європейська Угода «Європейська угода стосовно роботи екіпажів транспортних засобів, які здійснюють міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР)» від 01.07...
Правові аспекти використання газобалонного обладнання. Чи потрібно реєструвати ГБО?

Правові аспекти використання газобалонного обладнання. Чи потрібно реєструвати ГБО?   Ігор Шевчук, юрист Нормативна база: 1)    Закон України ...
...