• +38 (096) 124 59 36
  • ihor.shevchuk@shevchuk-lawyers.org.ua

Шкідливі викиди вихлопних газів. Правові аспекти стандартизації на законодавчому рівні.Автор: Ігор Шевчук, юрист

Видання в якому опубліковано: Журнал Авто Авізо № 12 2011 рік. (http://auto.aviso.ua/)

Дата підготовки матеріалу: 2011-04-04

Нормативна база:

1) Кодекс України

«Про адміністративні правопорушення» № 80731-10 редакцiя вiд 15.03.2011.

2) Закон України

«Про охорону атмосферного повітря» № 2707-XII редакцiя вiд 16.10.1992.

3) Закон України

«Про дорожній рух» № 3353-12, редакцiя вiд 01.01.2011.

4) ДСТУ 4277-04

Норми і методи вимірювання вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів, що працюють на бензині або газовому паливі.

5) ДСТУ4276-04

Норми і методи вимірювань димності у відпрацьованих газах автомобілів з дизелями або газодизелями.

У цій статті ми розглянемо питання щодо законодавчої стандартизації автомобільних шкідливих викидів вихлопних газів в атмосферу, встановлені Держстандартом умови перевірки автомобіля на предмет шкідливих викидів, а також питання, щодо штрафів власників транспортних засобів за перевищення встановлених меж викидів відпрацьованих газів автомобілів. Як саме це встановлюється на законодавчому рівні та яка відповідальність чекає на такого правопорушника?

Для оцінки стану забруднення атмосферного повітря встановлюються нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря та нормативи гранично допустимих викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин, рівні шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів у межах населених пунктів, у рекреаційних зонах, в інших місцях проживання, постійного чи тимчасового перебування людей, об'єктах навколишнього природного середовища з метою забезпечення екологічної безпеки громадян і навколишнього природного середовища.

Для кожного типу пересувних джерел шкідливих викидів, що експлуатуються на території України, встановлюються нормативи вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів цих джерел, які розробляються з урахуванням сучасних технічних рішень щодо зменшення утворення забруднюючих речовин, зниження рівнів впливу фізичних факторів, очищення відпрацьованих газів та економічної доцільності. Гранично допустимий викид - це маса шкідливої речовини, яка не повинна перевищуватися під час викиду в атмосферу за одиницю часу. Вміст оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів визначають під час роботи двигуна в режимі холостого ходу для двох частот обертання колінчастого вала (далі - вала) - мінімальної (nмін) і підвищеної (nпідв), що встановлені виробником. Якщо значення цих частот не встановлено підприємством-виробником у технічних умовах чи документах з експлуатації автомобіля, то перевіряння здійснюють за nмін = 800хв-1 ± 100хв-1 і nпідв = 2200 хв-1 ± 100 хв-1.

Перевіряння автомобілів, які працюють на бензині, в режимі підвищеної частоти обертання здійснюють лише в разі обладнання двигуна карбюратором. Контролювання вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів здійснюють:

а) на підприємствах, які експлуатують та обслуговують автомобілі: під час технічного обслуговування, після ремонту чи регулювання агрегатів, систем і вузлів, що впливають на вміст оксиду вуглецю і вуглеводнів у відпрацьованих газах, під час вибіркових перевірянь автомобілів, а також на вимогу водіїв;

б) на підприємствах технічного обслуговування і ремонту автомобілів: під час технічного обслуговування автомобілів, після ремонту систем і вузлів, що впливають на вміст оксиду вуглецю і вуглеводнів у відпрацьованих газах, а також на вимогу власників автомобілів;

в) на підприємствах, які виготовляють двигуни і автомобілі: під час випробовування готової продукції;

г) під час сертифікаційних випробовувань та технічного нагляду за сертифікованою продукцією;

д) під час державних технічних оглядів автомобілів;

е) під час перевіряння автомобілів у дорожніх умовах.

Вміст оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів, не обладнаних системами нейтралізації відпрацьованих газів (далі - нейтралізатори), не повинен перевищувати межі, наведені у таблиці 1. Для автомобілів, які проходять обкатку (пробігом до 3000 км), допустимий вміст вуглеводнів у відпрацьованих газах збільшується на 20% порівняно з даними таблиці 1.

Гранично допустимий вміст оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів, не обладнаних нейтралізаторами (таблиця 1):

Паливо, на якому працює двигун Частота обертання Оксид вуглецю, об’ємна частка, % Вуглеводні, об’ємна частка, млн-1, для двигунів з числом циліндрів
до 4, включно більше ніж 4
Бензин nмін 3,5* 1200 2500
nпідв 2,0 600 1000
Газ природний nмін 1,5 600 1800
nпідв 1,0 300 600
Газ нафтовий зріджений nмін 3,5 1200 2500
nпідв 1,5 600 1000

* Для автомобілів, виготовлених до 1 жовтня 1986 р., допустимий вміст оксиду вуглецю становить 4,5%.

Вміст оксиду вуглецю і вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів, які працюють на бензині й обладнані нейтралізаторами, не повинен перевищувати межі, наведені у таблиці 2. Автомобілі, які можуть працювати на двох видах палива, причому одна із систем живлення двигуна є основною, друга – резервною, перевіряють лише за роботи на основному паливі.

Під час контролювання, автомобіль перевіряють на тому паливі, на якому він працював на момент перевіряння.

Гранично допустимий вміст оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів, обладнаних нейтралізаторами (таблиця 2):

Частота обертан-ня Автомобілі з окиснювальними нейтралізаторами Автомобілі з трикомпонентними нейтралізаторами
Оксид вуглецю, об’ємна частка, % Вуглеводні, об’ємна частка, млн-1 Оксид вуглецю, об’ємна частка, % Вуглеводні, об’ємна частка, млн-1
nмін 1,0 600 0,5 100
nпідв 0,6 300 0,3 100

Стандартизація димності автомобілі з дизельними двигунами.

Основним показником димності, який нормується, є натуральний показник ослаблення світлового потоку К, допоміжним - коефіцієнт ослаблення світлового потоку N.

Димність автомобілів (двигунів), офіційно затверджених під час сертифікації за ДСТУ UN/ECE R 24-03 (Правилами ЄЕК ООН №24-03), не повинна перевищувати значень, що вказані в документі про сертифікацію або наведені заводом-виробником на знаку офіційного затвердження типу транспортного засобу для режиму вільного прискорення.

Димність автомобілів (двигунів), не сертифікованих за ДСТУ UN/ECE R 24-03 (Правилами ЄЕК ООН №24-03), не повинна перевищувати значень, наведених у таблиці 3.

Будова, конструкція і якість виготовляння та складання агрегатів, вузлів і деталей автомобіля, що впливають на димність, повинні забезпечувати виконання вимог цього стандарту протягом усього строку експлуатації, за умови виконання правил експлуатації і обслуговування, зазначених у документах з експлуатації, які додають до автомобіля. Таблиця 3.

Об’єкт випробовування Гранично допустимий натуральний показник ослаблення світлового потокуКдопм-1 Гранично допустимий коефіцієнт ослаблення світлового потоку Nдоп%
автомобілі з дизелями:    
без наддуву 2,5 66
з наддувом 3,0 73
автомобілі з газодизелями:    
без наддуву 1,7 52
з наддувом 2,0 58

Відповідальність за порушення стандартів.

Відповідальність за порушення нормативів, що встановленні вищезгаданими Держстандартами, настає відповідно статті 81 Кодексу про адміністративні правопорушення (далі - Кодекс): «Експлуатація громадянами автомототранспортних та інших пересувних засобів і установок, у яких вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах, а також рівень впливу фізичних факторів, здійснюваного, утворюваного ними під час роботи, перевищують установлені нормативи, - тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»

Також Кодексом передбачена відповідальність для посадових осіб - суб'єктів господарської діяльності, що відповідають за випуск транспортних засобів у експлуатацію, а саме стаття 80 передбачає наступне:

«Випуск в експлуатацію автомобілів, літаків, суден та інших пересувних засобів і установок, у яких вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах, а також рівень впливу фізичних факторів, здійснюваного, утворюваного ними під час роботи, перевищують установлені нормативи, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян - суб'єктів господарської діяльності від вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»

Технічний огляд транспортних засобів інспекторами ДАІ «на дорозі».

Законом України «Про дорожній» рух передбачений лише один випадок технічного огляду транспортних засобів – державний технічний огляд.

До участі у дорожньому русі допускаються транспортні засоби, конструкція і технічний стан яких відповідають вимогам діючих в Україні правил, нормативів і стандартів, що мають сертифікат на відповідність цим вимогам, укомплектовані у встановленому порядку і пройшли державний технічний огляд (за винятком транспортних засобів, що не підлягають огляду).

Як бачимо, ніяких додаткових критеріїв щодо допуску транспортного засобу до участі у дорожньому русі не існує. Факт проходження державного технічного огляду посвідчує відповідність вашої автівки до нормативів встановлених Держстандартом.

Таким чином, можна зробити висновок, що перевірка інспекторами ДАІ автівок на предмет наявності шкідливих викидів в атмосферу є незаконною, адже такі перевірки не лише порушують Держстандарт (зазвичай працівниками ДАІ пропонується здійснити перевірку портативними газоаналізаторами, що апріорі не можуть відповідати умовам вищезгаданих Держстандатрів), а навіть не передбачені Законом України «Про дорожній рух».

Переглядів: 9623

Шкідливі викиди вихлопних газів. Правові аспекти стандартизації на законодавчому рівні.


Маєте коментар? Напишіть мені!

Вас може зацікавити:
«Листи щастя» більше не прийдуть.

Всім відома історія з так званими «листами щастя», здається, дійшла до свого кінця. Багато водіїв в нашій країні постраждали від застосування, як виявилось, неконституційної норми Кодексу про адм...
Пошкодження чужого авто. Що необхідно робити винуватцю?

Пошкодження чужого авто. Що необхідно робити винуватцю? Ігор Шевчук, юрист Нормативна база: 1)    Закон України від 01.07.2004 № 1961-IV редакція від 18.09.2011 ...
Страхування КАСКО: регрес, суброгація та момент початку обліку строків позовної давності, або огляд проблеми невизначеності судової практики Верховного суду України щодо стягнення збитків, які викликані здійсненням регламентних (страхових) виплат страховиком.

Страхування КАСКО: регрес, суброгація та момент початку обліку строків позовної давності, або огляд проблеми невизначеності судової практики Верховного суду України щодо стягнення збитків, які вик...
...